Svar:

Det er ulikt regelverk for offentlige og private skoler, for skoler i utlandet og fra kommune til kommune. Vi anbefaler at du tar kontakt med den skolen dine barn går på først, for å undersøke der. Eventuelt kan du også kontakten den nye skolene dere vil bytte til.

Uansett er det svært viktig at nærskolen din får beskjed om planene for skolebytte. Be gjerne om at det arrangeres et overgangsmøte mellom den nye og den gamle skolen for å sikre en best mulig overgang for eleven. Lykke til!