De andre deltakerne i Utdanningsforbundets podcast er mobbeombud Bodil J. Houg fra Buskerud og rektor Ellen Sundby fra Vestli skole i Oslo.
 
Houg mener et samarbeidet med foreldrene er helt avgjørende for å få til et godt skolemiljø, og at samarbeidet må skje systematisk og jevnlig. 
 
- Og begge parter må føle at det er et reelt samarbeid, sier Houg.

- Foreldrene må på banen

Sundby kommer i podcasten med mange gode eksempler på hvordan hennes skole har greid å få ned høye mobbetall på skolen. De fant ut at foreldrene måtte på banen. 

De begynte med å lage et bedre system for møtene mellom ledelsen og FAU, og trakk inn foreldrene på en bedre måte også klassevis og gjennom mamma- og pappakvelder. 

Både foreldrene, elevene selv og alle ansatte jobbet aktivt sammen i skolegården og ellers for å få ned mobbingen.   

Må inviteres inn

FUGs seniorrådgiver Gøril B. Lyngstad synes eksemplene fra Vestli skole er svært gode. Hun støtter at foreldrene må inviteres med inn av skolen. 

- De vet ikke alltid hvor viktige de er for barna sine og tenker gjerne at skolen tar seg av alt som skjer der. Når man gjør som på Vestli og inviterer fooreldrene aktivt inn, har det mye å si for foreldreengasjementet, sier hun. 
 
Klassekontakter har en viktig rolle og er bindeleddet mellom skolen og foreldregruppa. I FAU kan man diskutere gode tiltak som gjelder hele skolen, forklarer hun. 
 
- Foreldre må tørre å ta kontakt med skolen dersom de har problemer eller bekymrer seg for ting. Skolen må greie å håndtere slike henvendelser på en konstruktiv måte, sier hun.
 
Også formen på foreldremøtene er et tema i podcasten som du finner her
 
Programledere er Vigdis Alver og Stig Brusegard fra Utdanningsforbundet.
 
Les mer om hvordan skape et godt skolemiljø her.