Svar:

Ta opp saken i FAU! Gå sammen med andre FAU i kommunen og nedsett en "budsjettkomite" som får i oppdrag å sette seg grundig inn i budsjett og budsjettarbeid i kommunen. Kunnskap og dokumentasjon er viktig!

Kan det dokumenteres lovbrudd?

Sjekk om kommunen har overholdt forpliktelsene i henhold til opplæringslov, forskrift og læreplan når det gjelder f.eks.:

Konsekvensanalyse

Skaff så mye dokumentasjon som mulig. Utsagn som "rasering av tilbudet", "smertegrensen er nådd", "skolen blir en oppbevaringsplass" må konkretiseres!
Foreldrene bør kreve en konsekvensanalyse fra kommunen om hva nedskjæringene innebærer. Krev innsyn i alle dokumenter. Vær til stede på kommunestyremøtene. Be om møte med partiledere og andre politikere. Kontakt mediene. Skriv om saken i lokalavisene.

Ta saken videre til samarbeidsutvalgene (SU) / drifttstyrene (DS) ved alle skolene. Her er alle parter i skolesamfunnet representert, inklusive en kommunalpolitiker. Legg fram fakta. Utred alternative forslag. Møt fram når saken behandles i kommunestyret!

Foreldrene utgjør mange velgere! Sammen er vi sterke!