Svar:

Vi forstår godt bekymringen din. Stadig mer av barn og unges hverdag foregår på ulike digitale plattformer, og den mobbingen som før skjedde i skolegården eller på vei hjem, følger nå med barnet helt hjem på rommet.

Det er en utfordring for foreldre å henge med på alt de unge driver med på digitale plattformer. Vi er heller ikke overbevist om det er et mål at foreldrene er logget på alle steder der barna er for å kunne følge med.


Men det er viktig å kjenne til ulike plattformer, vite om kommunikasjonsformen der og hvorfor digital mobbing kan være enda mer alvorlig enn den i skolegården. Det viser seg at barn og unge selv ønsker at foreldrene skal være litt mer inne i deres verden. Det betyr selvsagt IKKE at vi skal overvåke dem i hva de sier og gjør. Da bryter vi personvernet.

Spør barnet ditt om "hvordan de har hatt det på nett i dag" ikke bare hvordan de har hatt det på skolen. Og be gjerne barnet vise deg litt rundt på de ulike plattformene, hvis han/hun vil. Ikke vær fordømmende og kritisk til alt du ikke forstår. Det kan bryte den tilliten du er avhengig av hvis barnet ditt havner i vanskeligheter, som å bli mobbet.  

Benytt samtidig anledning til å lære barnet hvordan det bør sette grenser for seg selv, og forklar hva som bryter med norsk lov og personvern. Barnet ditt bør også vite hordan det selv kan være med på å bryte loven, for eksempel ved å videresende bilder som andre har tatt og delt av venner i ufordelaktige situasjoner.

Dette jobber Kripos Nettpatrulje mye med og vi anbefaler å følge dem på Facebook.

Det er muligheten for rask spredning av både stygge ord og bilder som er det mest utfordrende med digital mobbing. Hvis du oppdager en digital mobbesituasjonen fra skolemiljøet, bør du både kontakte skolen og evt foreldrene til de andre involverte. 

Både du, barnet ditt og andre kan finne mye nyttig hjelp og info på Nullmobbing.no hos Utdanningsdirektoratet.

Slettmeg.no er et nyttig nettsted som gir hjelp og råd til å slette uønskede meldinger og bilder på nett.  

Temaet digital mobbing er også veldig godt egnet til å ha som tema i foreldremøter, og mange bruker både opplegg fra BarnevaktenBruk Hue, Redd Barna eller dubestemmer.no.

Til slutt: husk at du selv er barnet viktigste rollemodell i alt du sier, gjør og skriver - også i sosiale medier!