Svar:

Hver del av læreplanverket har informasjon om hvor mange timer og hvilket innhold undervisningen i hvert fag skal ha, og om kompetansemålene på de ulike trinnene. Her står det også hvor mange timer elevene skal ha i hvert fag. 

Grunnskolen

I grunnskolen vurderes kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. Derfor kan skolene bestemme i noen fag at de vil gi hele undervisningen over ett år, mens de vil gi undervisningen i et annet fag over flere år. 

Finn informasjon om fag- og timefordeling i grunnskolen

Hvis du er usikker, bør du spørre kontaktlæreren om hvilke fag barnet ditt har, og til hvilket tidspunkt. Hvis du ikke synes du får et godt svar, kan du ta kontakt med rektor. Involver gjerne klasse-/foreldrekontakten og FAU hvis du mener spørsmålet gjelder flere elever på skolen.

Dersom du fremdeles ikke får et svar du er fornøyd med, kan du kontakte kommunen og deretter Fylkesmannen. 

Les om hvordan du kan klage

Videregående skole

I videregående skole kan fagene variere over de tre årene, og vurderingene skjer etter alle årene. Hvis man for eksempel avslutter et fag etter Vgs1 får man standpunktkarakter i det faget da. 

Finn informasjon om fag- og timefordeling i videregående skole

Som forelder til barn på videregående skole, har du krav på informasjon om hvilke fag barnet ditt har frem til hun/han fyller 18 år. Hvis du er usikker på hvilke fag hun/han har, snakk med kontaktlæreren. Som regel vil du også ha tilgang til noe av denne informasjonen gjennom innlogging på skolens dataportal. 

Hvis du ikke finner ut av det du lurer på, ta kontakt med rektor. Og hvis du lurer på om barnet ditt får den opplæringen i fagene som han har krav på, kan du klage til Fylkeskommunen og deretter til Fylkesmannen.

Les om hvordan du klager