Svar:

Det er flott at FAU legger vekt på å skape et godt læringsmiljø for alle elevene på skolen. Et langsiktig og systematisk arbeid for et positivt og inkluderende miljø, vil forebygge mange problemer.

Vi som foreldre er svært viktige i dette arbeidet. FAU må samarbeide med ledelsen på skolen og fremme tiltak i Samarbeidsutvalget (SU) / Driftsstyret (DS). Foreldre er de som påvirker barna mest, og det er derfor viktig hvilke holdninger vi formidler overfor egne barn. Den viktigste påvirkningen har vi som rollemodeller!

Les om hvordan dere kan hjelpe til med å skape et godt skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har en satsing de kaller "bedre læringsmiljø". Finn gode ideer i lenkene under:

Bedre læringsmiljø (Utdanningsdirektoratet)
Hva kjennetegner et godt læringsmiljø (Utdanningsdirektoratet)