FUB og FUG var invitert av Overhalla kommune i Trøndelag til å holde kurs for styrere og skoleledere fra fire barnehager og to skoler, samt for rundt 50 foreldrerepresentanter.

Kommunen er med i et nasjonalt utviklingsarbeid kalt «Inkluderende barnehage og skole» i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag. De har holdt på i nesten et år og flere samlinger er avviklet.

Overhalla-arrangørene
Kjersti Falck, Tove Nyborg, Dagfinn Johansen og Marianne Fehn (Foto: FUG)

Foreldre en viktig ressurs

- Vi ønsker at alle ansatte i skolen og barnehagene skal få en bedre felles plattform for arbeidet med mobbing. En viktig del av dette utviklingsarbeidet er også foreldrene. De har ytret ønske om  lære mer, sier koordinator Tove Merete Nyborg.

Både gruppevis og felles holdt rådgiverne fra FUB og FUG, Marianne Fehn og Kjersti Falck, foredrag med case og diskusjoner. Først for styrere/lederne på dagtid, så for ledere og foreldre  samlet på kveldstid.

Oppvekstsjef Dagfinn Johansen var også med hele dagen.

Kjersti Falck antydet selv svaret på spørsmålet hun stilte i foredraget:  - Kan det være fordi det er ganske uklart hvilke oppgaver klassekontakter og medlemmer i FAU og SU?

Overhalla foreldre ler i fellesmøte
(Foto: FUG)

Hvordan samarbeide?

På en tidligere samling hadde foreldrene gitt tydelige tilbakemeldinger på hva de ønsket å lære mer om som foreldrekontakter i barnehagen og på skolen. Det var blant annet:

- Hva kan foreldrekontakter bidra med?
- Hvordan planlegge foreldremøtene?
- Kunnskap om de ulike utvalgene, organisering og sammensetning
- Innholdet i utviklingssamtalen

Overhalla Foil fra gruppe
(Foto: FUG)

Reell innflytelse

I gruppesamlingen for skolelederne og oppvekstsjefen på formiddagen gikk Kjersti Falck gjennom lovverk, forskning og de ulike arenaene for samarbeid på skolen.

Det skortet ikke på forslag fra deltakerne om å tenke nytt om samarbeid og det å involvere foreldrene bedre:

- Ikke bare informasjon.
- Reell innflytelse
- Kommunisere tydelig at foreldre må ta kontakt raskt hvis det er spørsmål
- Gode foreldremøter
- Mottaksskole for en barnehage – gode overganger
- Be om innspill og faktisk ta innspillene på alvor
- Inkludere foreldre som ikke har hatt barn i barnehagen

Overhalla Kjersti Falck
(Foyo: FUG)

Tenk inkludering!

Kjersti Falck holdt også fellesforedraget for alle om kvelden og la vekt på inkludering både av barn og foreldre som et viktig tiltak.

- Tenk inkludering i alt arbeidet du gjør som leder og foreldrerepresentant! Ta kontakt med foreldrene som ikke kjenner noen, har mulighet til å ta verv eller kan bidra like mye som alle andre.

- Alt foreldre er viktige for sine barn. Alle kan gjøre noe, bare de blir invitert med som en ressurs av barnehagen og skolen – og andre foreldre. Ikke alle kan eller skal ta verv, men kan kanskje bidra til fellesskapet med andre ting, sa hun.

- Når foreldre er engasjerer seg i sitt barns barnehage- og skolehverdag gjør barna det også bra. Og foreldrene er viktige medspillere for skolen og barnehagen til å skape et godt og trygt miljø. Da må de inviteres med og læres opp. Det kan på sikte bidra til å hindre frafall i skolen, la hun til.

Overhallas oppvektsjef ønsker velkommen
(Foto: FUG)

Flott inngang

- Dette var et flott utgangspunkt for foreldremøtene våre, snart,  sa en styrer etter foredrag og samling med diskusjoner.

- Jeg har skrevet to tettskrevne sider med tips til aktuelle temaer, sa assisterende styrer Marit Haugen etter gruppeoppgavene.

- Det er viktig at vi tenker på de barna og ungdommene vi har i barnehage og skole i dag, og ikke bare legger planer langt fram i tid, oppsummerte oppvekstsjefen etter kursdagen.

Allerede neste uke skal tiltak tas med videre i en samling for rektorene i kommunen.

Se mer om samarbeid hjem-skole her.

Overhalla FUG-gruppe
(Foto: FUG)

Se FUGs filmer på mange språk om hvorfor samarbeid er viktig

FInn materiell som passer deg om arbeidet i råd og utvalg her. Her finner du også Inkluderingsplakaten og Foreldreplakaten vår.

Overhalla FUGsamling
(Foto: FUG)
Overhalla munter ledergruppe
(Foto: FUG)