Svar:

Alle elever får tildelt en personlig tilgang ved et brukernavn og et passord. Hver enkeltelev kan når som helst endre passordet sitt.

Når det gjelder foreldrepåloggingen, har skoler ulike praksiser. Noen skoler tildeler foreldre egne brukernavn og passord. Andre skoler legger opp til at foreldrene skal bruke barnets konto, men dette anbefales ikke. Det kan være problematisk med hensyn til hjem-skole-samarbeid, dersom barnet nekter å gi fra seg passordet og det er i strid med personvernet. Som hovedregel skal et innloggingsopplysninger være personlige, uansett alder på brukeren.

På videregående skole er det mer begrenset hvilken informasjon foreldrene har krav på om sitt barn. Les mer om taushetsplikt og foreldres krav på informasjon

Les om personvern i grunnskolen og videregående skole.