Når barna kjenner hverandre godt og har omsorg for hverandre, er det lettere å være greie med hverandre og vanskeligere å erte, mobbe og krenke. De ansatte har et spesielt stort ansvar for å skape et godt skolemiljø, og de er viktige rollemodeller.

Tips til hva SFO kan gjøre:

  • Involver elevene i arbeidet helt fra begynnelsen
  • Bruk mye tid på å skape et godt miljø på SFO
  • Gi de ansatte god opplæring, slik at de får kunnskap om forebygging, ledelse og aktivitetsplikten
  • Lag en plan for arbeidet
  • Informer foreldrene om hvordan SFO arbeider med miljøet, og involver dem i arbeidet
  • Sørg for at barn som ikke har gått i barnehage, blir inkludert i leken med de andre barna, som gjerne kjenner hverandre fra før

Hent flere tips

Finn ressurser hos SFO-nett