Svar:

Det elevene i skolen skal lære er bestemt gjennom kompetansemål. Skolene skal sørge for at elevene oppnår kompetansemålene som er bestemt av læreplaner i forskjellige fag. Hvordan skolene tilrettelegger for at elevene skal lære det de trenger, er opp til skolene selv.

Grunnskolen

Kompetansemålene viser hva elevene skal kunne etter 2., 4., 7. og 10. trinn.

Les om fag og innhold i grunnskolen

Videregående skole

På videregående skole kan enkelte fag avsluttes etter ett eller flere år, og elevene får karakterer i fagene de har. 

Les om fag og innhold i videregående skole