Skolen skal informere foreldrene om

Skolen skal informere foreldrene og elevene raskt dersom det er noe ved skolemiljøet som kan skade elevene – enten det er snakk om ett enkelt barn eller flere elever.

Fylkesmannen skal gi kommunen som skoleeier bot hvis de ikke gjør det de skal. Ved svært alvorlige brudd på opplæringsloven kan rektor bli straffet (opplæringsloven § 9 A-13).

Les om hvilken informasjon forledre har krav på