Svar:

Uansett om det er i grunnskolen eller videregående skole - rektor skal ha oversikt over skolemiljøet og skal vite hvordan klassemiljøet er og om enkelthendelser. Hun har ansvar for at de ansatte kjenner til aktivitetsplikten og vet hva de skal gjøre når de får mistanke til eller oppdager at et barn ikke har det bra på skolen. Les om rektors ansvar i Grunnskolen og på Videregående skole.

Hvis du er bekymret for skolemiljøet, kan det hende at skolen bryter opplæringsloven. Da kan du gjøre følgende:

  • Gjelder det på grunnskolen, snakk med FAU og skolemiljøutvalget (SMU). Skriv ned det du er bekymret for, kom med konkrete eksempler, og be dem om å snakke med rektor. Gjelder det videregående skole, er skolemiljøutvalget (SMU) riktig sted å gå med bekymringene.
  • Skriv en klage til skolen ved rektor. Skriv ned det du er bekymret for, kom med konkrete, men anonymiserte eksempler, og spør hvordan rektor følger opp opplæringsloven § 9-A.
  • Be om at saken blir behandlet i samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) i grunnskolen og i skoleutvalget (SU) på videregående. 
  • Snakk med skoleeieren, mobbeombudet og Fylkesmannen for å få råd. Send eventuelt en klage til skoleeieren.