Svar:

Ta kontakt med klassekontakter eller FAU for å høre om de kan sjekke med skolen hva som er praksis, og hør om det er mulig å ta en diskusjon om lekser.

Les hva loven sier om lekser