Svar:

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom regjeringen og 14 organsiasjoner. De undetegner partnerskapsavtalen (2016 - 2020) i januar i 2016. Dette er en videreføring av Manifest mot mobbing som startet med litt færre samarbeidsparter i 2002.

FUG har vært med i dette samarbeidet helt fra starten. De andre organisasjonene som deltar er: Regjeringen, Elevorganisasjonen, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager, KS, Norsk Lektorlag, Private barnehagers Landsforbund, Sametinget, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Helsesøstrene, Kristne Friskolers Forbund og Skolenes Landsforbund.

Hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Det første manifestet ble underskrevet i 2002. Siden er det litt endret, men tanken er den samme.

Statsråden ønsker at det skal arbeides mer forpliktende både nasjonalt på lokalplan og at det derfor lages lokale planer i kommunene. For å bli kvitt mobbingen, må det arbeides hardt på den enkelte skole og i alle lokalsamfunn. Det er viktig at det er vilje på nasjonalt plan, men arbeidet må gjøres lokalt.