Svar:

Når elever og familier står midt i en vanskelig mobbesituasjon, kan det være behov for hjelp fra flere fagpersoner. Beredskapsteam mot mob­bing er etablert i en rekke kommuner og kan hjelpe elever, foresatte og skoler i komplekse, tunge og ofte fastlåste mobbesaker.

Beredskapsteamet mot mobbing ble initiert og satt i gang av FUG og KS i 2012. Mange kommuner har nå slike tverrfaglige, kommunale/fylkeskommunale team.

Fare for liv og helse

Et overordnet mål med slike beredskapsteam er å hjelpe elever og familier som lider under så alvorlige mobbesaker at det er fare for liv og helse. Beredskapsteamene kobles inn i fastlåste saker der mye annet har vært prøvd først.

FUG får ofte henvendeleser fra foreldre om alvorlige mobbesaker som har gått i lås. Beredskapsteamene er ikke forebyggende arbeid - det er krisehåndtering. Målet med et team er rask handling og tydelige tidsfrister som gjør at familiene opplever at noen faktisk har myndighet til å få ting til å skje.

Rask innsats der tilliten er borte

Beredskapsteamene skal inn i saker i barnehage og skole der de berørte ikke har tillit til at verken barnehagen/skolen eller kommunen/fylkeskommunen kan eller vil gjøre noe. Teamene er satt samme tverrfaglig i kommunene og kan gi barnehage og skole råd i alvorlige saker, og ellers bistå i det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.  

Det er viktig å presisere at det er skolen som har ansvaret etter Opplæringslovens kap. 9 A å forebygge, avdekke og hindre mobbing, og å oppfylle aktivitetsplikten. Skolen kan ikke sette bort denne plikten til et beredskapsteam.

Pilot i 24 kommuner

Siden 2012 har beredskapsteam vært prøvd ut i kommunene Råde, Sarpsborg, Kristiansand og Eigersund. Disse var pilotkommunene. Fra 2015 ble ytterligere 19 kommuner med prosjektet.

I 2016 gjennomførte følgende kommuner innføringsprogrammet:

Nøtterøy, Skien, Tønsberg, Flora, Høyanger, Lærdal, Leikanger, Gloppen, Steinkjer, Verdal, Levanger, Eidanger, Lenvik, Gildeskål, Bodø, Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Nordreisa. I tillegg Buskerud Fylkeskommune. 

Pilotkommunene har brukt ulike modeller for hvordan beredskapsteamene skal jobbe.

På Erfaringsseminaret 15. april 2016 i KS fortalte tre av kommunene om sine erfaringer. Her kan du også se deres presentasjoner.

I Sluttrapporten om prosjektet kan du lese en oppsummering av erfaringene og tips til de kommunene som vil starte opp.