Svar:

Skolen har faktisk plikt til å informere foreldre om rettigheter og plikter i henhold til lovverket.

Vi har forsøkt å samle alle elevenes og foreldrenes rettigheter i skolen på våre sider. Se etter Rett og plikt for SFO, Grunnskole og Videregående skole

Les om skolens informasjonsplikt i grunnskolen

Les om skolens informasjonsplikt i videregående skole