Svar:

Be kontaktlærer om råd. Retten til tilpasset opplæring gjelder også leksene. Kanskje barnet kan få gjøre lekser på skolen? Spør om barnet ditt kan få være med på leksehjelp på skolen, eller om skolen kan gi barnet lekser som det mestrer. 

Ved noen skoler har foreldrene laget leksegrupper for barna, slik at barna kan få hjelp av hverandre til å gjøre lekser. Det går også an å høre med noen andre foreldre om de kan hjelpe til med lekser.

Ta gjerne foreldre-/klassekontakten med på råd. 

Les om lekser og leksehjelp