Svar:

Grunnskole

Ta kontakt med foreldrekontakt eller foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) for å høre hva andre foreldre mener.

Dersom mange av foreldrene ved skolen er usikre på innholdet i undervisningen, bør man diskutere det med skolen på et mer generelt grunnlag. 

Du kan også be foreldrekontakten eller lærerne om å snakke om dette på et foreldremøte.

Videregående skole

På videregående skole er det ikke nødvendigvis et foreldreråd eller klassekontakter - elevdemokratiet er viktigere ettersom barna er i ferd med å bli voksne. Likevel kan det være greit å snakke med de andre foreldrene. Foreslå for de andre foreldrene å møtes, eller ta initiativ til å lage et foreldrenettverk.

Klasselister er offentlige, og det bør være mulig å få e-postadresser til de andre foreldrene hvis du spør skolen om dette.