Svar:

Ungdommene er ofte mer fortrolige med den digitale verden enn det vi som foreldre er. Derfor blir vi lett usikre og kan ikke bruke våre erfaringer fra egen ungdomstid. 

Les om Digital mobbing

Snakk om det på foreldremøtet

Vi vil anbefale at dere har et foreldremøte om dette temaet. Dere kan få noen til å holde foredrag om hva dere skal holde utkikk etter om dere tror deres barn blir mobbet via digitale medier. Her må dere kunne stille spørsmål og drøfte hvordan dere vil takle dette i foreldregruppen. Det er helt sikkert flere enn deg som føler seg usikre.

Bruk gjerne samtaleopplegget "Snakk sammen om skolemiljø" som utgangspunkt i foreldremøtet. Andre gode verktøy for å snakke om digital mobbing på foreldremøtet finnes hos Redd Barna og hos Dubestemmer.no.

Meld fra til skolen

Om datteren din blir mobbet, må dette behandles som en mobbesak. Dere må finne ut hva som skjer og du må snakke med skolen for å få hjelp til å kartlegge og sette inn tiltak. Skolen har ansvar for å ta dette på alvor og gjøre noe for å stoppe mobbing. Les mer om hvordan aktivitetsplikten fungerer i praksis. Når du melder fra til skolen, har de plikt til å undersøke saken og sette inn tiltak innen en uke. 

Skolens og foreldrenes felles ansvar

Noe av det som er vanskelig med digital mobbing, er at skolen kan si at dette skjer på fritiden og ikke i skoletiden. Uansett er det skolen som er fellesarena og utgangspunkt for de negative relasjonene, så skolen må etter vår mening også ta et ansvar for å få mobbingen til å opphøre.