Det er mange FAUer som strever med å gi anbefalinger til klassene om å opprette klassekasse, og også hvordan de selv skal håndtere penger. Løsningene er mange, men FUG anbefaler alle å registrere FAU som en forening i Brønnøysundregisteret. En registrering som forening får økonomien inn i ordnede former.

Selv om det endrer seg hvem som er leder eller kasserer i FAU, er pengene knyttet opp til foreningen og ikke personene. Det innebærer også at privatpersoner slipper å betale skatt av pengane som står midlertidig på konto i deres navn. FUG kjenner til mange skoler som har valgt å gjøre dette. 

Dette gir også en fordel fordi man kan gjøre det lettere for foreldre og andre å bidra gjennom minibank, Vipps eller andre løsninger.

Klassekasse

Hvis det samles inn penger i en klassekasse, kan disse pengene også settes inn på FAU sin konto, med mindre det bare er småpenger til bruk i løpet av skoleåret. Da er det greit om de andre foreldrene i klassen blir spurt om det er greit at klassekontakten tar var på pengene. Større beløp, for eksempel for innsamling til klassetur, bør ikke stå på private kontoer.

Hvordan går jeg frem?

Det er litt arbeid med å få registrert FAU i Brønnøysundregisteret, men nedenfor finner du en punktvis og detaljert oppskrift fra en Bøler skole i Oslo om hvordan de gjorde det. Vi har fått lov fra FAU ved Bøler skole til å dele eksemplet deres, så bruk det gjerne. 

Bruk gjerne både stiftelsesdokument og vedtekter for "Grenda" skole, som er eksempler på hvordan disse kan se ut.

1. Få godkjenning fra FAU/styret

Send en mail til alle i FAU/styret for å sørge for at alle er enige i å etablere FAU som egen forening

Forslag:

Hei alle sammen.

Jeg mener vi må registrere FAU NN Skole som en forening i Brønnøysund.

Dette er en anbefaling fra FUG, og det vil gjøre det lettere for alle. (Legg gjerne ved lenke til denne siden)

Fordelene er at vi får et eget organisasjonsnummer, som gjør at vi bl.a. kan opprette bankkonto i FAU sitt navn og ikke på privatpersoner.

Kontonummer vil da bli det samme selv om økonomiansvarlig byttes.

Det blir vanskeligere å «ta av kassa», da man kan ha dobbel signatur obligatorisk.

Alle transaksjoner på konto kan varsles på mail.

En annen fordel er at vi kan registrere kortterminaler og Vipps direkte på Fau sin konto.

Man må etablere en rutine der nytt styre meldes inn til Brønnøysund (Altinn).

Jeg har fylt ut 90% av det vi trenger på Altinn.

Det jeg mangler for å fullføre er hvert styremedlems fødselsnummer.

Er dere enig??

2. Lag en sak til neste FAU-møte

I innkallingen til neste FAU møte, legg inn stiftelsesmøte og vedtektsendring. Her er et eksempel på agendaen: 

Stiftelsesmøte

Det er ønske om å kunne opprette en egen bankkonto for FAU, fremfor at de økonomiske midlene må flyttes til konto i kasserers navn. En slik bankkonto vil også gjøre at det ryddigere  å benytte bankkontoterminaler under større arrangementer som KUL-uka og 17.mai. Organisasjonsnummer forutsetter at FAU er en forening. For å få registrere FAU som forening i Brønnøysundregisteret, må foreningen FAU NN skole stiftes.

Tilleggstekst vedtekter

I forbindelse med stiftelsen av foreningen FAU NN skole, må det legges til tekst i vedtektene. Følgende forslag fremmes for FAU:

<Foreningens navn er FAU NN skole og ble stiftet 11. november 2015>

3. Fyll inn skjema på Altinn

Da gjenstår det bare å fylle inn skjema på Altinn. Her må alle styremedlemmer fylle inn navn, adresse og fødselsnummer, så dette lønner seg å gjøre i fellesskap.

4. Opprett konto i banken

 Når dere får melding fra Altinn om at alt er ok, er det på tide å kontakte banken for å få opprettet en bankkonto.

Styreleder og kasserer står som disponenter på kontoen. Det er også mulig å få lagt inn varsling slik at alle bevegelser varsles på e-post. Det er ikke så mange bevegelser, så det er bra å ha god kontroll.
 

5. Overfør penger til foreningens konto

Deretter overførte vi pengene fra privat konto til foreningens konto.

Det er da viktig å føre regnskap på begge kontoene ut regnskapsåret. 

Her kan man spare ekstra jobb ved å bytte konto den dagen regnskapet avsluttes.

6. Meld endringer i styret til Altinn/banken

Hver gang det er endringer i styret må endringer sendes til Brønnøysund via Altinn. Da skal signert referat fra valg vedlegges som dokumentasjon.

Om de som disponerer bankkontoene går ut av styret/endrer roller så skal banken ha beskjed. Dette får man ikke gjort før det er godkjent i Brønnøysund.

 

Gratisprinsippet


FUG er opptatt av gratisprinsippet i norsk skole. Likevel kan FAU ha behov for å samle inn midler og disponere egen økonomi, til det beste for elevene ved skole