Svar:

Ja, elevlister er offentlige dokumenter og er i utgangspunktet omfattet av innsynsrett etter offentlighetsloven. Justisdepartementet har avklart at elevlister er offentlige dokumenter. Departementet slår fast at dersom listene bare inneholder informasjon om navn, adresse, telefonnummer og ev. fødselsdato, er ingen deler av elevlisten unntatt fra innsyn.

Taushetsplikten vil selvfølgelig gjelde dersom noen av elevene har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller hvis adressen røper forhold som må sees på som personlig, for eksempel om vedkommende bor på barnevernsinstitusjon.

Datatilsynet oppfordrer skolene til å vise varsomhet med utlevering av slike lister og andre opplysninger om skoleelever.

Les om vern av personopplysninger i grunnskolen

Les om personvern i videregående

Finn Datatilsynets veiledere om personvern i skolen