Svar:

Ja, du kan hjelpe datteren din! Det er ganske sikkert flere enn deg som tenker det samme. Da er det viktig å vite at å motivere datteren din til å lære matte og å støtte med positive holdninger til faget, er din aller viktigste jobb.

Om du ikke klarer matematikkstykkene selv, kan du fortelle henne at matematikk er viktig. Sett deg ved siden av henne og få henne til å forklare deg hva hun har lært på skolen.

I utgangspunktet skal ikke leksene være vanskeligere enn at elevene skal greie dem ut fra det de har lært i timene. Hvis de er vanskeligere for din datter, bør du ta det opp med læreren i konferansetimen.

Prøv å gjøre matematikken lystbetont. FUG har laget heftet "Foreldre teller" som kan gi deg noen ideer.

Matematikk.org har et eget område for foreldre der du også finner hva de skal lære etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn.

Matematikksenteret har mange gode tips, øvelser og oppgaver som foreldre og barn kan gjøre sammen.

Se også mange gode lenker og ressurser om matte fra Kunnskapsdepartementet.

Lykke til!