Svar:

Nei, du kan som forelder kan ikke kreve at rektor går inn som vikar.

Det vi som foreldre kan gjøre, er å påpeke problemer og stille spørsmål, så er det opp til skolen å finne løsninger. Vi kan ikke diktere løsningene. Om det er mye sykdom og mye vikarer, kan du som mor eller far beskrive hvordan det virker inn på ditt barn. Da får skolen oversikt over problemet og kan finne en løsning.

Vi har krav på at barna våre får det de har rett på etter opplæringsloven, og det må vi peke på for skolen. Da må skolen og kommunen sørge for nok ressurser til det.

Les om

Barns rett på opplæring

Hvordan formulere en klage