Svar:

Det er alltid lettere å forebygge enn å reparere. Om sønnen deres har noen utfordringer som gjør at han kan få problemer, så er det lurt at dere kontakter skolen og ber om møte. Da kan de forstå ham bedre og møte ham på best mulig måte. Jo mer skolen vet, jo bedre kan de legge til rette for ham og forhåpentligvis forhindre problemer både for gutten, skolen og dere.

Barne-ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en skoleveilder for barn og unge som bor i forsterhjem, institusjon og omsorgssenter. Det er en omfattende og grundig veileder som tar opp mange ulike temaer. På s. 49-51 står det om samarbeid mellom hjem og skole. Det kan du vise til når du ber om møte med skolen.

Veileder fra Bufdir ''Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssentre''