Svar:

Nærskoleprinsippet står sterkt i Norge, og det skal mye til før kommunen kan bryte dette dersom foreldrene og eleven selv ønsker å gå på nærskolen.

Dersom det er fullt på nærskolen, jobber skolen med å finne et annet skoletilbud. Dette gjelder først og fremst større steder der skolene ligger tett.

Dersom dere skal flytte, snakk med både gammel og ny skole. 

Det er ikke søskenprioritet i skolen