Svar:

Det er frivillig for foreldrene å la barnet veies og måles på skolen og de skal bli spurt før skolehelsetjenesten gjennomfører veiing av et barn.

Helsedirektoratet anbefaler at skolehelsetjenesten gjennomfører veiing og måling på 3. og 8. trinn i grunnskolen for å avdekke begynnende overvekt eller spiseforstyrrelser. 

Se Helsedirektoratets nasjonale veileder om veiing og måling