- De nordiske landene har mye til felles når det gjelder verdier og levemåte og vi har mye å lære hverandre. Derfor møtes de nordiske foreldreforeningenes ledelse jevnlig for å utveksle erfaringer og gode idéer. Det er alltid noe nyttig å ta med seg fra NoKo-møtene, sier Müller. Hun har ledet NoKo siden 2016, men trer av etter årets konferanse. Vervet går på omgang for en toårsperiode. 

Annet hvert år arrangeres det NoKo-konferanse. Gunn Iren Müller gleder seg til å være vertskap for sine nordiske feller og ønske dem velkommen til Oslo.

Torstein Tvedt Solberg
(Foto: Stortinget)

Utveksling og diskusjon

- Det er tradisjon at vi presenterer og diskuterer nasjonale prosjekter og forskningsresultater og deler gode samarbeidsformer mellom hjem og skole. Det er nyttig for alle, sier hun.

Til å åpne årets Noko-konferanse fredag kommer stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) fra Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Senere på dagen vil utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal, holde sitt foredrag om hvordan man kan støtte elever med stort læringspotensial.

Sigrun Aamodt, leder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i Oslo vil holde sitt innlegg lørdag om foreldrenes betydning for å lykkes med et godt skolemiljø for elever med flerspråklig bakgrunn.

Gunn Iren Müller mai 2017
(Foto: FUG)

Positiv psykologi

Fra Finland kommer forskningsleder Åsa Fagerlund fra det finske folkehelseinstituttet. Hennes foredrag heter ”Styrke, glede og medfølelse” handler om hvordan foreldre kan lære seg å se sine barns styrker via positiv psykologi.

Danske Anna Furbo Rewitz fra den danske ADHD-foreningen, vil presentere et spesielt program for foreldre ”Caring in Chaos”.

 Mens lederen for den irske foreldreorganisasjonen, Aine Lynch vil ha innlegg om likevedig foreldreengasjement.

Konferansen vil også ha en rekke workshops. En av dem er kalt "Lær med familjen" og ledes av Mette With Hagensen og Morten Kruse fra danske Skole og Forældre.

- Dette blir en spennende og innholdsriks konferanse som vi ser frem til. Vi håper den vil gi deltakerne inspirasjon og ny kunnskap til videre arbeid for elevene beste, sier Gunn Iren Müller.

Se programmet for NoKo-konferansen 2018 her. Konferansen har hashtag #nokokonf2018.

Vi kommer tilbake med stoff fra konferansen fredag og lørdag.

Logo for NoKo