Som klassekontakt kan du samarbeide med de andre foreldrene og læreren og ta med deg saker og synspunkter til læreren, skolen og FAU. 

Her er noen tilps til hva kan gjøre for å skape et godt klassemiljø: 

  • Arranger sosiale aktiviteter sammen med de andre foreldrene, med og uten barn
  • Foreslå å snakke om feiringer, gavesummer, grenser, språkbruk, nettvett og mobilbruk for å lage felles regler sammen med de andre foreldrene på foreldremøter
  • Minn de andre foreldrene om å svare på foreldreundersøkelsen og si sin mening om skolemiljøet
  • Fortell de andre foreldrene om temaer som diskuteres i FAU og skolemiljøutvalget, og be om innspill
  • Ta initiativ til vennegrupper og andre ordninger som gjør at elever og foreldre blir godt kjent

Les mer om klassekontaktens oppgaver

Les om foreldrerepresentanter i råd og utvalg

Godt samarbeid gir godt klassemiljø

Hva sier loven?

Klassekontakten er ikke lovpålagt, men er det viktigste bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Opplæringsloven (kapittel 11) er tydelig på at foreldrerådet skal velge representanter til FAUSamarbeidsutvalg (SU)/Driftsstyre (DS) og Skolemiljøutvalget (SMU), men sier ingenting om hvordan disse skal velges. 

Les mer