Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) for elever i 1.–4. trinn. Dette gjelder også for barn med spesielle behov på 1.-7. trinn. Barna har ikke krav på plass, men i praksis er det som regel et tilbud til de som ønsker det.

SFO kan ha mange navn: SFO, fritidshjem, aktivitetsskole (AKS) eller andre navn.

Skolefritidsordningen skal være være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden der de skal få omsorg og tilsyn. SFO skal legge til rette for lek og kultur- og fritidsaktiviteter og skal være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Les om formålet med SFO hos Regjeringen

Hva sier loven?

Alle kommuner har plikt til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid til barn på 1.–4. trinn (opplæringsloven §13-7). For barn med særskilte behov gjelder det 1.–7. trinn, men kommunen har ikke plikt til å tilby SFO til alle barn i kommunen med særskilte behov. 

Kommunen har ansvar for tilsyn med private SFO-er, mens staten har tilsyn med de kommunale.

Alle ansatte i SFO skal levere politiattest.