Kontaktboka kan være et redskap i den jevnlige informasjonen og dialogen mellom hjem og skole. Både eleven, foreldrene og læreren kan skrive i boka. Den er laget for å brukes på 1. trinn. 

Kontaktboka kan ikke lastes ned, men skolene kan bestille den gratis hos oss ved å sende en e-post til bestilling@fug.no.

Husk å oppgi skolens navn, adresse, antall kontaktbøker og om dere bruker bokmål, nynorsk eller nordsamisk.