Kontaktlæreren er den læreren som har størst ansvar for den faglige og sosiale utviklingen til barnet ditt, og som vil være din nærmeste kontaktperson på skolen.

Kontaktlæreren har ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske oppgavene for klassen eller gruppen.

Kontaktlæreren har ansvar for å gjennomføre en samtale med elevene en gang per halvår (forskriften § 3-8), og for å kalle inn foreldrene til utviklingssamtale/konferansetime en gang per halvår.

Tips til kontaktlærer

  • Inviter foreldrene og foreldre-/klassekontakten til å samarbeide om barnas skolehverdag. Lytt til det de har å si.
  • Bruk foreldre-/klassekontakten som ledd for å høre om ting som gjelder hele klassen, og forsøk å engasjere alle foreldrene ved å samarbeide med foreldre-/klassekontaktene om foreldremøter, temaer, sosiale arrangementer osv.
  • Legg opp til at det skal være lav terskel for å ta kontakt, og svar raskt og hyggelig på e-poster og telefoner fra foreldrene, enten det gjelder noe positivt eller bekymringer som foreldrene måtte ha
  • Gjelder det et barns atferd eller at barnet blir mobbet, ta barnet på alvor hvis det er barnet som forteller det, og foreldrene hvis det er de som tar kontakt. Sørg for å sette i gang skolens rutiner for å følge opp elevens trivsel. Sørg for å ha god dialog med hjemmet og for at både eleven og foreldrene får være med og bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes. Sjekk at tiltakene har effekt. Hold foreldrene godt informert om status.

Les om hvorfor samarbeid med foreldrene er viktig

Tips til foreldre

  • Hvis du har en bekymring, ta raskt kontakt med kontaktlærer – ikke vent til bekymringen er blitt til et større problem.
  • Gi gjerne ros og konstruktive tilbakemeldinger til kontaktlæreren.
  • Hvis du opplever at kontaktlæreren ikke hører på deg, ta kontakt med inspektør, sosiallærer, spesialpedagog eller rektor.

Tips til klasse-/foreldrekontakten

  • Ta kontakt med kontaktlærer for å avtale et møte for å etablere et godt samarbeid.
  • Inviter deg selv inn og vær tilgjengelig slik at kontaktlærer kan ta deg og de andre foreldrene med på råd i ulike saker og før foreldremøter osv.

Les om foreldrekontaktens oppgaver