Kontaktlæreren er den læreren som har størst ansvar for den faglige og sosiale utviklingen til elevene, og som er både ditt barns og din nærmeste kontaktperson på skolen.

Kontaktlæreren har ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske oppgavene for klassen eller gruppen.

Kontaktlæreren har ansvar for å gjennomføre en samtale med elevene en gang per halvår (forskriften § 3-8), og for å kalle inn foreldrene til foreldresamtale en gang per halvår frem til eleven fyller 18 år.

Tips til kontaktlærer

  • Inviter foreldrene til å samarbeide om elevenes skolehverdag. Lytt til det de har å si.
  • Forsøk å engasjere alle foreldrene ved å samarbeide om foreldremøter, temaer, sosiale arrangementer osv.
  • Gjør deg tilgjengelig for elever og foreldre, og legg opp til at det skal være lav terskel for å ta kontakt, svar raskt og hyggelig på e-poster og telefoner fra foreldrene, enten det gjelder noe positivt eller bekymringer som foreldrene måtte ha
  • Tar en forelder eller elev kontakt om mobbing, ta dem på alvor. Sørg for å sette i gang skolens rutiner for å følge opp elevens trivsel. Sørg for at eleven får være med å bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes, gjerne i samarbeid med foreldrene. Sjekk at tiltakene har effekt. 

Les om hvorfor samarbeid med foreldrene er viktig

Tips til foreldre

  • Hvis du har en bekymring, ta raskt kontakt med kontaktlærer – ikke vent til bekymringen er blitt til et større problem. Prat med barnet ditt for å høre hva de tenker, og om det er dere eller ham som skal si fra til læreren
  • Gi gjerne ros og konstruktive tilbakemeldinger til kontaktlæreren
  • Hvis du opplever at kontaktlæreren ikke hører på deg, ta kontakt med inspektør, rådgiver eller rektor.