- Jeg er veldig opptatt av at FAU skal være noe som fungerer utover personer som er ekstra involverte. Målet vårt med informasjonsgruppa er å formidle hva FAU jobber med og ta opp aktuelle temaer som hjem-skole-samarbeid som når alle foreldrene ved skolen, sier han.

Gruppen han leder er resultatet av en prosess i FAU med å lage nye vedtekter. Der står det blant annet at FAU skal ha to faste arbeidsgrupper og etablere andre arbeidsgrupper etter behov på første FAU-møte på høsten. De to faste gruppene er fritidsklubben og informasjonsgruppen.

Engasjement forutsetter god info

- Skolen deler referatene fra FAU-møtene via transponder som da sender en pdf-fil til de foresatte. Men referat-informasjon er for spesielt interesserte og blir ikke lest av folk flest, mener Setterblom.

- Vi mener at god informasjon til alle foreldre er en forutsetning for å skape et større foreldreengasjement. Derfor valgte vi å lage et skriv med bilder i farger for å forsøke fange oppmerksomheten til foresatte ved skolen vår, sier han.

Nyhetsbrevet var noe Setterblom hadde tenkt på lenge. Derfor la han ved en skisse for hvordan et nyhetsbrev kunne se ut. Det endte opp med at han skrev alt sammen selv bortsett fra et bidrag fra rektor.

Temautgave

- Vi har i utgangspunktet tenkt at vi skal gi ut to nyhetsbrev pr. skoleår. Men det kan se ut som om det blir tre utgaver. Det første tar for seg det FAU ønsker å jobbe med, det andre skal ta opp hvordan arbeidet går og det siste blir en oppsummering av FAU-året, sier den ivrige redaktøren.

Det blir delt ut som et brettet A3-ark gjennom beskjedmappa til alle elevene, og i tillegg via transponder med fil i pdf-format.

- Nå skriver vi på et nyhetsbrev som handler om digital mobbing og nettvett. Barnevakten kommer nemlig på besøk 1. april og vi ønsker å få flest mulig til å komme på dette møtet som er åpent for alle foresatte, sier FAU-lederen.

Tidsbruken for å få på plass innholdet når justeringer i lay-outen er på plass vil variere fra 20-30 timer, anslår han. Jo flere som bidrar, jo mer håndterbart blir det.

Espen Setterblom har allerede gjennomført en brukertest som ikke gav den helt store svar- og leserprosenten. Men dette regner han vil endre seg i positiv retning. Målet er å nå flest mulig!

Vi anbefaler å ta en titt på det fine første nyhetsbrevet til Krapfoss skole.