Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
FUG-leder Gunn Iren Müller portrett grønn (Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Må få bedre rådgivning i videregående

Foreldre er viktige støttespillere for barna sine når de skal velge utdanning etter videregående, men i jungelen av valg og muligheter trenger både elever og foreldre god og kyndig rådgivning fra skolen. Dagens rådgivning er langt fra god nok, mener FUG.

Gunn Iren Mûller portrett lys topp

Skolen må se på foreldre som en ressurs

Forskning viser at foreldrenes støtte og medvirkning er helt avgjørende for at elevene skal trives og lære på skolen. Skolene må se på foreldrene som en ressurs og trekke dem aktivt med i arbeidet for et godt skolemiljø.

Gunn Iren Müller mai 2017

Alle foreldre skal bli møtt og hørt

Et godt hjem-skolesamarbeid er avgjørende for barnas trivsel og læring. Derfor er det utrolig viktig at skolen kommer i dialog med alle grupper foreldre og ikke bare de «høylytte akademikerne».

Lise Lundh FUG-medlem

Fatale forslag som svekker elevers rettssikkerhet

Aftenposten trykket den 5. august et innlegg (av psykologspesialist Finn Hesselberg, dr. scient/spesialpedagog Eva Simonsen og professor i utviklingspsykologi Stephen von Tezschner) som kommenterer forslaget som for tiden er ute til høring: å fjerne retten til spesialundervisning og nedlegge Statped og PPT. FUG har levert høringssvar til dette lovforslaget.

FUG-leder på Oslo Pride

Mangfoldet i familien må møtes i skolen

Pride-måneden juni er ferdig feiret og årets Pride-feiring i Oslo var viet temaet familie og familiemangfold. Ulike typer familier har til alle tider eksistert, men det reelle mangfoldet har ikke alltid vært verken synlig eller akseptert i samfunnet. Det ønsker vi i FUG å bidra til å endre.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring