Både kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, Oslo-ordfører Marianne Borgen, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og bydelens politikere, leder for Elevorganisasjonen Agathe Waage, samt ansatte, elevene og juryen var på plass sa skolen fikk overrakt prisen.

Kuben er den eneste skolen som har fått Benjaminprisen to ganger. - Det medfører mer forpliktelse og økt motivasjon til å yte enda mer, sa rektor Kjell Ove Hauge.

I juryens begrunnelsen heter det:

"Kubens arbeid med inkludering, deltakelse og identitetsbygging på den ene siden og målrettet forebygging av utenforskap og udemokratiske holdninger på den andre kan tjene som inspirasjon for andre skoler,» blant annet. 

I anledning årets utdeling kom også boken «16 år med Benjaminprisen» ut, med erfaringer og perspektiver og pedagogisk materiell for skoler.

Ubah Aden fra FUG-utvalget sitter i juryen

Rasistisk motivert

I 2001 ble Benjamin Hermansen drept i et rasistisk motivert drap på Holmlia. Benjaminprisen bærer hans navn, og har hvert år siden 2002 blitt delt ut til en skole som arbeider godt og aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger.

«Mange tenker at arbeid mot rasisme handler om hvordan man tar vare på minoritetselevene ved skolen sin, og dermed at skoler uten minoritetselever ikke kan jobbe godt mot rasisme. Sånn er det ikke. Arbeid mot rasisme og diskriminering er først og fremst holdningsarbeid. Vinnerskolene tar rasismeutfordringene i samfunnet på alvor, og gjør det antirasistiske arbeidet til en del av sin skolehverdag.»

Fra Benjaminprisens hjemmeside


Les mer om vinnerskolene fra 2018, 2017 og 2016:

Ordfører Marianne Borgen overrekker fotball

Helhetlig og langsiktig

Kuben videregående skole får prisen for helhetlig tenkning, langsiktig forankring og tydelige prioriteringer i handlingsplaner, pedagogiske planer og andre styringsdokumenter.

I tillegg har skolen utviklet metodikk som hjelper til å avdekke utfordringer på individ- og skolenivå og for å utvikle konkrete tiltak som møter utfordringene.

Kuben har et sterkt fokus på elevinvolvering – skolens verdigrunnlag, som gjelder for både elever og ansatte, er utviklet av elevrådet, og elevene er selv involvert i arbeid med forebygging og håndtering av konflikter. 

Skolen har som visjon å støtte elevene i å bli aktive aktører i et demokratisk samfunn. For å oppnå dette står elevinvolvering, inkludering og dialog i sentrum.

Her er juryens juryens begrunnelse (pdf)

Last ned boka «16 år med Benjaminprisen»

Les mer om Benjaminprisen

Fra Benjaminprisen til Kuben vgs