Skolene trenger ikke å bruke lærebøker i undervisningen, men står fritt til å velge hva slags type læremidler de skal bruke.

Lærerne kan også bruke andre bøker, brosjyrer, foredrag, Internett, aviser, intervjuer og filmer i undervisningen, og de kan dessuten ta i bruk digitale læremidler.

Elevene har krav på læremidler på sin egen målform: enten nynorsk eller bokmål (forskrift til opplæringsloven kapittel 17)

Kildestoff fra nettet, artikler osv. trenger imidlertid ikke å foreligge på begge målformene. 

Læremidlene må være gratis

Les om undervisning på samisk, finsk eller kvensk 

Tips til klasse-/foreldrekontakten

Hvis foreldrene vet hvilke kompetansemål elevene skal ha og hvordan skolen planlegger undervisningen for å at alle elever skal nå dem, kan de lettere gi støtte til sitt barn.

Derfor er det lurt å høre med de andre foreldrene i ditt barns klasse/gruppe hva de lurer på angående læringsmidler, og ta dette opp på foreldremøter eller i møter med kontaktlærer/lærere på trinnet.