Lærerne kan også bruke andre bøker, brosjyrer, foredrag, Internett, aviser, intervjuer og filmer i undervisningen, og de kan dessuten ta i bruk digitale læremidler.

Elevene har krav på læremidler på sin egen målform: enten nynorsk eller bokmål (forskrift til opplæringsloven kapittel 17). Det er skoleeier som har ansvaret for at elevene får oppfylt denne retten.

Kildestoff fra nettet, artikler osv. trenger imidlertid ikke å foreligge på begge målformene.