Avtal et møte med kontaktlæreren og/eller inspektør/rektor for å se om det er noe som kan gjøres.

Det kan være lurt å snakke med andre foreldre eller klassekontakten for å høre om det er andre foreldre som opplever det samme. Hvis du vil, og hvis det er greit for klassekontakten, kan han være med på møtet med skolen.

Dette er også noe som er naturlig å diskutere på utviklingssamtale / foreldresamtale.

Les om samarbeid i grunnskolen

Les om samarbeid i videregående skole