Alle foreldre kan være en ressurs for egne barn

Filmen viser at foreldre er en rollemodell for sine barna, og at de er deres viktigste støttespillere.

Når foreldrene engasjerer seg i hvordan barna har det på skolen, så både trives de bedre og lærer bedre. Dette dokumenteres av forskning.

Alle foreldre kan være en ressurs for egne barn.

Filmene er laget på mange språk.

Fotograf: Jan Lillehamre

Læringsplakaten, Prinsipper for opplæringen, A4 (litauisk)