Fravær med bakgrunn i religion eller tro

Elever kan ha rett til fri fra skolen to dager i løpet av et år på bakgrunn av religion eller livssyn. Da må elevene levere dokumentasjon eller bekreftelse fra trossamfunnet.