Svar:

Ja, alle skoler skal ha et ordensreglement. Både ansatte, foreldre og elever skal være godt kjent med ordensreglementet. Utdanningsdirektoratet har laget et grundig rundskriv om dette.

I grunnskolene vil det være en naturlig oppgave for FAU å spørre etter skolens ordensreglement og sørge for at det er godt kjent blant foreldre. 

Ordensreglementet skal alltid diskuteres i de ulike rådene og utvalgene ved skolen.

Les Utdanningsdirektoratets rundskriv her

Les om Ordensreglement i grunnskolen

Les om Ordensreglement i videregående skole