Svar

Nei, FAU trenger ikke å opprette et eget styre. Det viktigste er at medlemmene i FAU opplever at de får fordelt oppgavene på en god måte, og at oppfølging av saker fungerer godt. Ved enkelte skoler består FAU av mange foreldrerepresentanter, og da kan det være vanskelig å finne møtetid som passer for alle, og det kan være vanskelig for leder og nestleder å følge opp alle sakene.

Det er FAU som bestemmer om de ønsker å opprette et styre. Det bør stå noe i vedtektene for FAU (§3) hvordan dere velger å løse dette ved din skole.

Her får du gode råd til hvordan FAU og andre utvalg jobber