Svar:

Nei, slik er det ikke. Både opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven slår fast at skolen skal samarbeide med foreldrene. 

Skolen skal legge til rette for samarbeidet mellom hjem og skole. Hvis ikke foreldrene kan møte på dagtid, må skolen legge konferansetimer til tidspunkt som passer for foreldrene. Det er ofte slik at det for noen foreldre passer å møte på dagtid, så det bør være mulig å finne en praktisk løsning der noen konferansetimer legges til dagtid og andre på ettermiddags- og kveldstid.

Les mer om utviklingssamtale /konferansetime i grunnskolen

Les om foreldresamtalen på videregående skole