Svar:

Ja, det er riktig at fremmedspåk på videregående gir tilleggspoeng for opptak til høgskole/universitet.

Hvis han vil nå nivå III i fremmedspråket (programfag) og få et helt tilleggspoeng (1,0) for opptak til høgskole/universitet, må han velge fremmedspråk på ungdomsskolen, dvs. spansk i hans tilfelle. Da tar han spansk på nivå I på ungdomsskolen og kan ta spansk på nivå II og III på videregående.

MEN det gis også et halvt poeng hver for programfag fremmedspråk nivå I og II, som man har anledning til å velge på Vg2 og Vg3
blant alle de andre programfagtilbudene.

Hvis han ikke har fremmedspråk på ungdomsskolen, må han ta nivå I og II over tre år på videregående. Da får hun ikke mulighet til å ta et tredje programfag på Vg3.