Med seg i utvalget får han: Marie Skinstad-Jansen fra Moss i Østfold (nestleder), Sara Marja Magga fra Kautokeino i Finnmark, Violet Weli fra Oslo, Renate Toft fra Steinsland i Hordaland, Stig Oprann fra Porsgrunn i Telemark og Audun Fiksum fra Harran i Trøndelag. Vararepresentanter blir Linda Sandåker fra Misvær i Nordland og Lars Nordgård fra Titran i Trøndelag. 

Marius Chramer er statsviter med hovedfag fra NTNU i Trondheim. Han jobber i dag som spesialrådgiver og strategisk planlegger i Troms fylkeskommune. Fra nyttår trer han inn i stilling som assisterende avdelingssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune.

- Som nyutnevnt FUG-leder ønsker jeg å bruke den første tiden framover til å sette meg inn i arbeidet, bli kjent med vår oppdragsgiver og treffe de engasjerte menneskene i utvalget og i det dyktige sekretariatet, sier Chramer.

Snart firebarnsfar

Den nyutnevnte FUG-lederen har barn i småskoletrinnet og på mellom- og ungdomstrinnet. Han er pappa til to gutter på ni og 11 år og en jente på 13. Og straks blir fjerdemann født - terminen var i forgårs! 
 
Chramer har vært medlem i FAU på Tromsdalen skole fra 2015 til i dag, hvorav de to siste årene som FAU-leder. Han har vært medlem i SU/SMU fra 2018 til i dag.
 
- FAU på Tromsdalen skole er svært aktivt og arbeider bredt og målrettet, med blant annet å få et nytt skolebygg. FAU har også en egen Trafikkgruppe som arbeider med holdningsskaping, kunnskapsdeling og fysiske trafikksikringstiltak i skolens nærområde, forteller han.
 

Fra nyttår

- Jeg ønsker den nye lederen og resten av utvalget lykke til med viktig arbeide for å fremme hjem-skole-samarbeid til barnas beste, sier avtroppende leder Gunn Iren Müller. 

Det nye FUG-utvalget konstitueres over nyttår og er oppnevnt for perioden 2020-23.

Nestleder Marie Skinstad-Jansen og medlem Audun Fiskum kommer begge fra det avtroppende FUB-utvalget. Her har Skinstad-Jansen vært leder de siste fem årene. 

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.