Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. Åtte av ti foreldre har hatt barn på hjemmeskole inneværende skoleår

 2. - Riktig å avlyse muntlig eksamen for alle elever i tiende klasse

 3. Høringssvar - MDGs forslag om minstekrav for barns utearealer

 4. Høringssvar - Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

 5. Nye forslag om fjernundervisning og personvern - dette mener FUG

 6. - Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

 7. - Nyttig å verne barns privatliv i forslag til ny barnelov

 8. Dette mener FUG om rammeplan for SFO

 9. FUG støtter videreføring av midlertidige tilpasningslover

 10. Barn og unges overgangsvindu er nå!

 11. FUG-tal for 2020: Bekymra for intern strid i FAU

 12. - Har registrert at forslaget har møtt motstand mange steder

 13. - Pandemien har understreket betydningen av foreldremedvirkning

 14. FUGs forslag til endring i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

 15. FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

 16. FUG og FUB med nytt tilbud til foreldre: - Uvant å holde foredrag uten publikum

 17. Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

 18. Tips og triks for feiring av Halloween og bursdagar under korona

 19. Bekymret for oppfølgingen av sårbare elever: - 170 millioner er langt fra nok

 20. Nytt spill skal gjøre det enklere å snakke med barna om nettvett og sosiale medier

 21. Skolestart er stas

 22. Våren vi alltid vil huske

 23. Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

 24. FUG glad for at hele klasser kan samles

 25. Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter

 26. Melby roste foreldre for håndtering av hjemmeskolesituasjonen

 27. Hurra for 17. mai, demokratiet og foreldrene!

 28. 2019: Eit travelt siste år for FUG-utvalet

 29. - Det beste vi kunne håpe på!

 30. - Vi nekter å sitte stille i båten

 31. Ny FUG-undersøkelse: 44% av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen

 32. FUG oppfordrer FAU og KFU til å sende inn høringssvar om ny opplæringslov

 33. God påske - takk for innsatsen!

 34. - Frykter pulverisering av foreldresamarbeidet med ny lov

 35. FUG med fire forventninger til kunnskapsministeren

 36. FUG påpeker mangler i koronaforskriften

 37. Skolene må ta initiativ til FAU-møter

 38. Hjem-skole-samarbeidet viktigere enn noen gang

 39. Ta kontakt med barna og familiene!

 40. FUGs fem råd: Senk skuldrene - gjør så godt du kan!

 41. FUB og FUG anbefaler å følge de nasjonale helserådene

 42. FUG forpliktet seg til å ta barn og unges digitale liv på alvor

 43. - Vi må lytte og lære av barna

 44. Foreldrestemmen trenger et nasjonalt løft

 45. FUG vil ha meir forskning og betre internkontroll

 46. FUG-utvalget 2020-2023

 47. FUG-tall 2019: Dårlig kommunikasjon mellom skolen og foreldre

 48. Marius Chramer ny FUG-leder

 49. Takk for oss!

 50. - Takk for innsatsen!

 51. Ny brosjyre om en god skolestart

 52. Barnekonvensjonen feirer 30 år i DNA-format

 53. Barns trygghet på nett - et komplekst bilde

 54. En god skolehverdag for alle

 55. Hvordan kan foreldre bidra til et godt skolemiljø?

 56. Foreldre må ta grep foran Halloween

 57. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 58. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 59. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 60. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 61. Vil du ta verv i år?

 62. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 63. FUG mener klasselister må kunne deles

 64. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 65. Gode grunner til å ta verv på skolen

 66. Å bygge en skole for framtida

 67. Er du klar for foreldremøte?

 68. Aktive dager for FUG i Arendal

 69. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 70. Skolestart

 71. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 72. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 73. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 74. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 75. Skjeve kaker blir også spist!

 76. FUG skuffet over kutt i Statped

 77. Mobbing - kva er rett definisjon?

 78. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 79. - Skolen har et humanitært problem

 80. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 81. Det viktige valget før sommeren

 82. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 83. Vi legger om til ny dataløsning

 84. Må få bedre rådgivning i videregående

 85. Lekser - til glede eller besvær?

 86. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 87. Stopp mobbing - råd til foreldre

 88. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 89. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 90. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 91. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 92. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 93. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 94. God jul fra FUG!

 95. Klare til dyst frå nyttår

 96. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 97. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 98. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 99. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 100. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 101. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 102. - Synd å sette barns læring på vent

 103. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 104. En god Halloween for alle barn

 105. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 106. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 107. Snakk sammen om skolemiljøet

 108. Laget rundt eleven - det er oss

 109. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 110. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 111. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 112. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 113. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 114. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 115. Adresse: Bø

 116. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 117. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 118. Nye FUG-filmer til skolestart

 119. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 120. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 121. Vi har fornyet oss!

 122. God sommer!

 123. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 124. Ivrige foreldre tok verv på straken

 125. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 126. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 127. Eit allsidig år for FUG

 128. Sykling, hjertesoner og dugnad

 129. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 130. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 131. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 132. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 133. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 134. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 135. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 136. Benedicte Bergseng Mælan er død

 137. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 138. Hugs Foreldreundersøkinga!

 139. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 140. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 141. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 142. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 143. En god Halloween for alle

 144. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 145. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 146. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 147. Sammen om hverdagsinkludering

 148. Bli med i nytt foreldrepanel

 149. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 150. Ny plakat og ny mobbelov

 151. FUG på Arendalsuka 2017

 152. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 153. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 154. En vanskelig uke

 155. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 156. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 157. Stor aktivitet i første FUG-år

 158. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 159. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 160. FUG i Stortingshøring

 161. Det koster å gi et dårlig tilbud

 162. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 163. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 164. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 165. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 166. Trivsel og læring viktig for alle barn

 167. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 168. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 169. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

 170. Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

 171. God jul til alle!

 172. 19 forslag for elever med stort læringspotensial

 173. PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

 174. Glade for evaluering av SFO

 175. FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

 176. Klare for jubileum

 177. Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

 178. SFO overmoden for evaluering

 179. FUG jubilerer med fagseminar

 180. FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 181. Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

 182. FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

 183. Skolens ansvar å lære opp foreldre

 184. Foreslå skoler til Benjaminprisen!

 185. FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

 186. Nytt skoleringsopplegg for rektorene

 187. Ta verv og få ei stemme inn i skulen!

 188. Hjem-skole-samarbeid har større potensiale

 189. Dugnad for en trygg skolevei

 190. Velkommen til nytt skoleår!

 191. Ny og matnyttig rapport om Beredskapsteam mot mobbing

 192. Hektisk første halvår for FUG

 193. FUG skuffet over lite hjem-skolefokus i lærerutdanningen

 194. Foreldre mangler kunnskap om barnas digitale liv

 195. 2015: Eit hektisk år for FUG

 196. En god overgang til videregående

 197. Nye born og vaksne på veg inn i skulen

 198. Ønsker mer svømmeopplæring for alle

 199. Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

 200. Mange gode tiltak mot mobbing

 201. Spill en rolle for skolemiljøet!

 202. Forventninger til Jøsendalutvalget

 203. Lite kunnskap og mange myter om evnerike barn

 204. En spenstig 40-åring!

 205. Vi ønsker oss DIN historie!

 206. Trygg Bruk-prisen 2016 til Norges første mobbeombud

 207. Nytt FUG samlet for første gang

 208. Signerte Partnerskap mot mobbing

 209. 2015-tall: Mange foreldre opplever å ikke blir hørt eller trodd

 210. Mottak av nyankomne elever og foreldre

 211. Velkommen til nytt FUG!

 212. Bruk julen til gode samtaler!

 213. Hjem-skole i fokus da FUG ble takket av

 214. - Privatøkonomi må inn i flere skolefag

 215. Yrkesfagene stemplet av for snever frafallsdefinisjon

 216. - Mange foreldre opplever stor avstand til skolen

 217. Oppsummering av Foreldrekonferansen 2015

 218. Torbjørn Røe Isaksen: - Viktig med forventninger og samarbeid

 219. - Velkommen til Foreldrekonferansen 2015!

 220. Diskuter gratisprinsippet på skolen!

 221. Statsbudsjettet: Mye bra, men FUG savner flere mobbetiltak og SFO-evaluering

 222. Foreslå kandidater til nytt FUG!

 223. Meld deg på Foreldrekonferansen 2015!

 224. Gjør en forskjell!

 225. Det viktige foreldremøtet

 226. Kamp mot mobbing

 227. Kamp mot mobbing

 228. Støtter krafttak for yrkesfag

 229. Sett av dato for Foreldrekonferansen 2015

 230. Gjør en forskjell!

 231. Her er FUGs svar til Djupedal: Å høre til

 232. Foreldre fins også i fremtidens skole

 233. Aktivt og spennande år for FUG

 234. Viktig med elevmedvirkning

 235. Spente barn og foreldre før skolestart

 236. Å bygge et lag rundt eleven

 237. – Bli ein engasjert forelder!

 238. Svømming må tas på alvor av skolene

 239. Still spørsmål til politikerne om skole

 240. La lærerne heve sin kompetanse

 241. Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

 242. Viktig med forskning om mobbing i barnehagen

 243. App skal sikre god hjem-skole-kontakt

 244. Vi må avlive myter om yrkesfag

 245. ”Men de er jo så små - det går seg nok til”

 246. Tre viktige FUG-vedtak

 247. Krever hardt arbeid hver dag

 248. Rekordmange har kontaktet FUG – mobbesakene øker

 249. Nye kommunar i gang med beredskapsteam

 250. Skolesladder og sjikane spres via "Overhørt"-sider

 251. Viktig å følge opp nasjonale prøver

 252. Klart for nye beredskapsteam

 253. Hva gjør jeg med mobbingen?

 254. - Bruk Foreldreundersøkelsen!

 255. Oppsummering Foreldrekonferansen 2014

 256. Foreldre føler seg velkomne på skolen, men når ikke frem som tillitsvalgt

 257. Spekket og spennende Foreldrekonferanse

 258. Alt klart for Foreldrekonferansen 2014

 259. Glade for lærerløftet, men bekymret for voksentetthet

 260. Mobbing skjer i barnehagen

 261. Positive til lærerløft

 262. Foreldre må på banen i barnas digitale liv

 263. "Hele barnet hele løpet" - mobbing i barnehagen

 264. Bedre resultater med foreldrene på banen

 265. Meld deg på Foreldrekonferansen 2014!

 266. Snakk med barna om mobbing og lær dem empati

 267. Vaksne kan hindre mobbing på nett

 268. Lærerstreiken

 269. Velkommen til nytt skoleår!

 270. God sommar!

 271. Foreldre må reknast med for å hindre fråfall

 272. Beredskapsteam kan løse fastlåste mobbesaker

 273. Felles Foreldrekonferanse 2014

 274. Ny brosjyre om sykling til skolen

 275. Innspill til fremtidens skole

 276. – Flere voksne må inn i skolen

 277. Følg opp Elevundersøkinga!

 278. Foreldrene må koble seg på barnas digitale liv

 279. Ny rettleiar om barn i sosiale media

 280. FUG utfordret Stortingspolitikere

 281. Positivt med NY GIV-satsing på barnetrinnet

 282. Nyttig møte med samiske foreldre

 283. Nettvett for de yngste

 284. Elisabeth Staksrud vant Trygg Bruk-prisen 2014

 285. Uke Sex: Mer åpenhet – mindre fordommer

 286. Snakk sammen om viktige skolevalg!

 287. Beredskapsteam mot mobbing

 288. Foreldrestøtte scorer høyt

 289. FUGs 10 innspill mot mobbing

 290. 08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

 291. Gode tips til barnebursdagar og andre feiringar

 292. God jul og godt nytt år!

 293. – Raufoss har skjønt det!

 294. – Flott at skolen virker sosialt utjevnende

 295. – Kjemp for skolefrukten!

 296. FUG-foredrag i Latvia

 297. Bli med i undersøkelse om hjem-skole

 298. FUG skuffet over skolefrukt-kutt

 299. Oppsummering Foreldrekonferansen 2013

 300. – Skoleeier må sikre kvalitet og utvikling

 301. Foreldrene må settes i stand til å medvirke

 302. – Vi må være et vennlig gnagsår

 303. – Skjult mobbing kan ødelegge et helt liv

 304. Flott konferanseåpning

 305. Elisabeth på plass som ny FUG-leder

 306. Statsbudsjettet: Bra at kampen mot frafallet fortsetter

 307. Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

 308. Ny FAU-sending til skolane

 309. FUG-brev: Fem ønsker til politikerne

 310. Foreldrekonferansen 2013!

 311. Krav om belte i skolebuss

 312. FUG-leder i ny jobb

 313. – Mobbing ødelegger oss innvendig

 314. – Vi må samarbeide om vennskap

 315. Skolemat viktig for trivsel og læring

 316. Velkommen til nytt skoleår!

 317. Saman for vennskap

 318. Foreldre føler seg overhørt av rektor

 319. Foreldrekonferanse i oktober

 320. God sommar!

 321. – Skuffende effekt på utjevning

 322. – Tungrodd skolesystem

 323. FUG på høring om skolemat og helse

 324. Positiv styrking av skolehelsetjenesten

 325. Snakk med oss!

 326. FUG vil fjerne forberedt tema i muntlig

 327. Støre: FUGs forslag interessant

 328. FUG vil ha sunn og gratis skulemat

 329. Positive endringer for videregående

 330. Norges første «Hjertelig velkommen»-skole

 331. FUG på Twitter!

 332. Gratulerer, Kaja!

 333. – Viktig valg for fremtiden!

 334. Snakk om alkohol og vennskap i foreldremøtet

 335. Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

 336. Foreldrekonferansen 2013

 337. – Gledelig framgang!

 338. KS og FUG sammen om mobbeteam

 339. God jul!

 340. Liten bedring med Kunnskapsløftet

 341. – God dialog gir bedre læringsmiljø

 342. Oppsummering Foreldretinget 2012

 343. – Fokus på å være best stresser foreldre

 344. En skole for alle hjerner

 345. Sosiale medier viktig i foreldresamarbeid

 346. Foreldretinget er satt

 347. Klart for Foreldretinget!

 348. Statsbudsjettet: – Savner leksehjelp på ungdomstrinnet

 349. FUG positiv til 600 nye stillinger

 350. – Pappa må på banen!

 351. Foreldretinget er fullbooket

 352. Foreldre trenger digital kompetanse

 353. Her er programmet

 354. Meld deg på Foreldretinget!

 355. Kampanjen er i gang

 356. – Vi voksne er forbilder!

 357. Foreldremøter om vennskap

 358. FUG på kino!

 359. – Velkommen til nytt skoleår!

 360. SKAP dialog – 1. trinn

 361. Foreldretinget 2012 i oktober

 362. Foreldre må tas med i kampen mot frafall

 363. Kunnskapsløftet opprettholder sosiale skiller

 364. FUG vil ha leksehjelp på ungdomstrinnet

 365. FUG-møte i Bergen

 366. Ikke mindre mobbing

 367. Ny look på nett

 368. FUG vil ha sanksjoner

 369. FUG på plass på NKUL 2012

 370. Takk for innspill om lekser

 371. Klart for årets kampanje

 372. - Foreldre er en del av løsningen

 373. Kva meiner du om lekser?

 374. Hvordan snakke med barna under rettssaken

 375. Tilrettelegging av eksamen for berørte av 22. juli

 376. Seks utfordringer til politikerne

 377. Valgfag: karakterer og lokal forankring

 378. Midler til kulturtilbud

 379. – Leksehjelp må gis av pedagoger

 380. – Foreldre må tenke før de ytrer seg i sosiale medier

 381. Samarbeid på skoler med mange minoriteter

 382. Valg til videregående skole

 383. Fortsatt kamp mot mobbing

 384. Historisk dom i mobbesak

 385. Skal forske på hvem som fullfører yrkesfag

 386. FUG med klare budskap til Halvorsen

 387. Nytt FUG samlet til første møte

 388. Regionalt foreldreseminar

 389. Norsk skole - modell for framtidens utdanning

 390. FUG positiv til mer praktisk rettet ungdomsskole

 391. FUG gratulerer Karuss skole

 392. Christopher Beckham ny FUG-leder

 393. Takk for oss

 394. Nordisk prosjekt om lærerutdanningen

 395. 2011: Rekordmange spørsmål til FUG

 396. Kunnskapsministeren takket Loveleen Brenna

 397. FAU-utsendelse fra FUG

 398. Du er viktigere enn du tror

 399. Hva er en god rektor?

 400. Foreldrekonferansen er i gang

 401. Gratulerer, Malakoff!

 402. Flott innsats i Yrkes-VM

 403. Statsbudsjettet for 2012 er lagt frem

 404. Foreldrekonferansen er fullbooket

 405. Ungdomsskolen: Foreldre må bry seg!

 406. Foreldrekonferansen er fulltegnet

 407. Er du nyvalgt foreldrekontakt?

 408. Digital mobbing: Foreldre er rollemodeller

 409. Vil du være med i det nye FUG?

 410. Nytt prosjekt i nord om godt læringsmiljø

 411. Mobbing på nett – eit foreldreansvar

 412. Velkommen til nytt skoleår!

 413. Ufattelig og meningsløst

 414. Rekordmange foreldre ringer FUG

 415. Alle må bidra til et godt læringsmiljø

 416. Bli venn med oss!

 417. Med spent forventning....

 418. Sett mobbing på dagsorden i din kommune

 419. Elevundersøkelsen 2011: Fortsatt mobbing og diskriminering

 420. FUG deltar på digital lærerkonferanse

 421. Positivt med mer praksis i ungdomsskolen

 422. FUG er på Facebook!

 423. - Glad for fortsatt spesialopplæring

 424. Nytt nettsted for barnehageforeldre

 425. Barnas språk – minoritetsforeldrenes ansvar

 426. Foreldre må sette grenser for alkohol

 427. Facebook-side om ungdomsskolen

 428. Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

 429. Nasjonal konferanse om frafall i videregående

 430. Hvor er hjelpen når den trengs?

 431. Nytt mobbemanifest signert

 432. Hagaløkka skole fikk Benjaminprisen

 433. Brukerundersøkelsene er nå åpne

 434. Skolen må ta rasisme og antisemittisme på alvor

 435. Mange fortvilte foreldre i 2010

 436. - Skolen har hovedansvaret for barnas læring

 437. FUB advarer mot å lage barn i juleferien

 438. – Gledelig framgang i lesing

 439. Kaupanger skole fikk Dronning Sonjas skolepris

 440. FUB: Alle barn har rett til et verdig barnehagetilbud

 441. Elevundersøkelsen 2010: Motivasjon er viktig

 442. Nye filmer om hjem-skole-samarbeid

 443. Vellykket foreldrekonferanse

 444. Klart for Foreldrekonferansen

 445. FUB: Frykter kutt i barnehager

 446. Ønsker nytt Manifest mot mobbing

 447. Hvor er hjelpen når det trengs?

 448. NM i yrkesfag

 449. 01.10.10 FUB støtter kravet om økt faglig nivå hos barnehageansatte

 450. Trenger foreldre i ryggen

 451. Hjem-skole-konferanse i Rogaland

 452. – Ikke slipp barna på ungdomstrinnet

 453. Har du blitt innkalt til foreldremøte på din skole?

 454. Mange spørsmål om foreldreengasjement

 455. Nytt utvalg på plass

 456. Skolestart og samarbeid

 457. SKAP dialog

 458. Førsteinntaket til videregående

 459. Gode demokratikunnskaper hos norske elever

 460. Doktorgrad om samarbeid hjem skole

 461. Norske elever viser gode kunnskaper om demokrati

 462. Si din mening om SFO

 463. Utdanningsspeilet

 464. Gode skolebibliotek gir bedre læring

 465. Sommertid er flyttetid

 466. En for alle – alle for en

 467. mobbing.dubestemmer.no

 468. Foreldrene på banen!

 469. Nye FAU-medlemmer må skoleres

 470. IKT i utdanning og læring

 471. – For lite vekt på selve undervisningen

 472. Foreldre kan redusere mobbing

 473. Lekser – skolen og hjemmet

 474. Kunnskapsministeren ønsker dine innspill om lekser

 475. Den 1ne – folkemøte i Trondheim

 476. Dårlig inneklima er en dårlig investering på barnas framtid

 477. 3 av 10 norske skoler oppfyller ikke helsekrav

 478. Datoer for nasjonale prøver 2010

 479. Foreldresamarbeid - nå også i videregående opplæring!

 480. Hjelp til en sikker skolevei

 481. Invitasjon til å ta i bruk Olweus- og Zero-programmene

 482. Debatt om frafall i videregående

 483. Trygg bruk dagen: Digitale ferdigheter for alle skoleelever

 484. FUG har nytt telefonnummer!

 485. Benjaminprisen 2009 går til Skullerud skole i Oslo

 486. FUG gratulerer Stavanger kommune med skoleeierprisen!

 487. Den utfordrende samtalen – meld deg på!

 488. Godt nytt år!

Materiell på norsk

FUG har laget hefter, filmer og presentasjoner som kan brukes i samarbeidet mellom hjem og skole. 

De fleste heftene finnes bare elektronisk til nedlasting, men det som finnes på papir kan bestilles ved å sende e-post til bestilling@fug.no.

 

2018-10-03

Grunnskolen i Norge - hefte

Grunnskolen i Norge_norsk_WEB-01.jpg

Alt du trenger å vite om grunnskolen og overgangen til videregående opplæring i Norge oppsummert på en-to-tre. 

2020-09-16

Har du barn som skal begynne på skolen?

Stopp mobbing 2018 forsideGode tips til foreldre før skolestart


2019-11-22

Stopp mobbing - råd til foreldre (revidert i 2018)

Stopp mobbing 2018 forsideEit hefte med gode råd til foreldre om å hindre mobbing.


2019-02-13

Snakk om skolemiljøet - samtaleopplegg

Snakk om skolemiljøetSamtaleopplegg om skolemiljøet for Skolemiljøutvalg, FAU, på foreldremøter og med elevene. 


2018-09-27

Foreldreplakat om inkludering - plakat

Foreldreplakat inkludering 2017Hvordan kan du bidra til et godt skolemiljø for ditt og andres barn?


2018-08-09

FUG 40 år: Jubileumshefte

FUG jubileumshefteLes om FUGs arbeid gjennom 40 år 


2018-08-09
Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring