Det er litt av en overgang for mange når trygge år i barnehagen skal byttes ut med en helt ny tilværelse på skolen.

Til hjelp for alle involverte har Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet laget en brosjyre om overgangen.

Last ned

8 sider, A5, PDF

Med spent forventning... (bokmål)
Med spent forventning... (nynorsk)