Svar:

Prøv å diskutere dette saklig og rolig og hør på hva han har å si. Det viktigste nå er å gi sønnen deres støtte. Kan dette løses ved å snakke med læreren om læringsmiljøet, lekse- og prøvemengde?

Snakk gjerne med kontaktlæren, sosiallæren/rådgiver og helsesøster om hvordan miljøet er i klassen og på skolen. Det kan også være nyttig å få et møte med rådgiver på skolen for å få råd om hvordan undervisningen eventuelt kan tilpasses din sønn.

Rådgiver kan også gi tips om alternative skoleveier for sønnen din, som utveksling, et friår, folkehøgskole eller andre måter som kan være bra i en slik situasjon.