Svar:

Ja, barn kan ha rett på spesialundervisning dersom de ikke får godt nok utbytte av opplæringen som skolen og lærerne gir. 

Les mer om spesialundervisning