Utvalgsmøter:

05.–06. februar
09.–10. april
04.–05. juni
13. september (+ NoKo-konferanse 14.–15. september)
14.–15. oktober
29.–30. november